Uchwała nr 13/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 13_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Ignatianum .pdf (194 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (486 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published