Portal społecznościowy dla katolików: między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl)

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Portal społecznościowy dla katolików: między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl)
 • Autor/Autorzy: KATARZYNA DARAŻ-DUDA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 39
 • Numer: 4
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3904.16
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2422/2199
 • Strony od-do: 219-237
 • Abstrakt:
  • Artykuł porusza tematykę działającego w latach 2014–2018 pierwszego w Polsce portalu społecznościowego dla katolików – Twojaparafia.pl (po zmianie  Opinio.pl). Twórcy portalu – w odpowiedzi na potrzeby i preferencje użytkowników mediów o tematyce religijnej, założyli serwis społecznościowy o szerokim aliażu treści i usług, adresowany do relatywnie wąskiej grupy docelowej: młodych katolików. Zainteresowanie portalem, choć umiarkowane, potwierdziło, że wizja twórców w dużej mierze odpowiadała preferencjom użytkowników oraz że istnieje zapotrzebowanie na tego typu niszowe social media.
  • The article addresses the topic of Twojaparafia.pl (renamed as Opinio.pl), the first social media website for Catholics in Poland, which operated from 2014 to 2018. The website’s creators, in response to the needs and preferences of religious media users, founded a social media website with a wide range of  content and services, aimed at a relatively small target group, which is young Catholics. Interest in the website, although moderate, confirmed that its makers’ vision largely matched the preferences of users, and that there is a demand for this type of niche social media.
 • Słowa kluczowe:
  • katolicyzm
  • media dla katolików
  • media niszowe
  • preferencje użytkowników mediów religijnych
  • social media dla katolików
 • Dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

MARC

 • 002 $a Portal społecznościowy dla katolików: między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl)
 • 003 $a KATARZYNA DARAŻ-DUDA (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-6127-2056
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 39
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3904.16
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2422/2199
 • 015 $a 219-237
 • 019 $a Artykuł porusza tematykę działającego w latach 2014–2018 pierwszego w Polsce portalu społecznościowego dla katolików – Twojaparafia.pl (po zmianie  Opinio.pl). Twórcy portalu – w odpowiedzi na potrzeby i preferencje użytkowników mediów o tematyce religijnej, założyli serwis społecznościowy o szerokim aliażu treści i usług, adresowany do relatywnie wąskiej grupy docelowej: młodych katolików. Zainteresowanie portalem, choć umiarkowane, potwierdziło, że wizja twórców w dużej mierze odpowiadała preferencjom użytkowników oraz że istnieje zapotrzebowanie na tego typu niszowe social media.
 • 020 $a The article addresses the topic of Twojaparafia.pl (renamed as Opinio.pl), the first social media website for Catholics in Poland, which operated from 2014 to 2018. The website’s creators, in response to the needs and preferences of religious media users, founded a social media website with a wide range of  content and services, aimed at a relatively small target group, which is young Catholics. Interest in the website, although moderate, confirmed that its makers’ vision largely matched the preferences of users, and that there is a demand for this type of niche social media.
 • 021 $a katolicyzm
 • 021 $a media dla katolików
 • 021 $a media niszowe
 • 021 $a preferencje użytkowników mediów religijnych
 • 021 $a social media dla katolików
 • 022 $a Catholicism
 • 022 $a media for Catholics
 • 022 $a niche media
 • 022 $a preferences of religious media users
 • 022 $a social media for Catholics
 • 966 $a nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Dziennikarstwa

Dublin Core

Files

2022_art_Daraż-Duda K_Portal Społecznościowy dla katolików....pdf (291 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published