Uchwała nr 24/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 24_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie_ zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzony.pdf (519 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published