Uchwała nr 14/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. W sprawie: utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 14_2018_2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie stacjonarnych i niestacjonarnych jedn.pdf (533 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published