Uchwała nr 52/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. mgr Kindze Kwincie-Pietuszko

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_52_2023_2024.pdf (751 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny