Zarządzenie nr 28/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 28-2023-2024 Rektora UIK ws. zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych_m.pdf (409 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny