„Poetyckie laboratorium” Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej na podstawie ich własnych opowieści o tworzeniu

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: „Poetyckie laboratorium” Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej na podstawie ich własnych opowieści o tworzeniu
 • Autor/Autorzy: KRYSTYNA ZABAWA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Konteksty Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 20
 • Numer: 4
 • ISSN: 2083-7658
 • e-ISSN: 2353-1991
 • DOI: 10.4467/23531991KK.23.033.18836
 • Adres www:: https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2023/20-4/art/25097/
 • Strony od-do: 415-426
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule zostały przedstawione wstępne rozpoznania dotyczące narracji o twórczości w literaturze dokumentu osobistego (zwłaszcza w zapisach pamiętnikarskich i częściowo w listach) dwóch poetek: Maryli Wolskiej i jej córki, Beaty Obertyńskiej. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie samoświadomości artystycznej obu kobiet, sposobu, w jaki opisywały własny proces twórczy, oraz ewentualnych zależności w rozumieniu istoty poezji i poetyckiego rzemiosła. Lektura listów Wolskiej i Obertyńskiej wskazuje na szczególną rolę w procesie twórczym wspólnoty ludzi sztuki, których opinie wpływają na ostateczny kształt dzieł.
  • The article presents the preliminary remarks regrinding the narrative on creative process in the literature of the personal document (particularly in dairies and partially in letters) of two poets: Maryla Wolska and her daughter Beata Obertyńska. The aim of the conducted analyses was to research the artistic self-awareness of both women, the description method of their own creative process and the potential relation between understanding the nature of poetry and poetry’s craft. Reading of Wolska’s and Obertyńska’s letters points towards a particular role of community of artists in the creative process, whose opinions shape the creation at last.
 • Słowa kluczowe:
  • Beata Obertyńska
  • listy
  • Maryla Wolska
  • pamiętniki
  • warsztat twórczy
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a „Poetyckie laboratorium” Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej na podstawie ich własnych opowieści o tworzeniu
 • 003 $b 0000-0003-4873-839X
 • 003 $a KRYSTYNA ZABAWA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 005 $a Praca oryginalna
 • 006 $a Konteksty Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 20
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2083-7658
 • 012 $a 2353-1991
 • 013 $a 10.4467/23531991KK.23.033.18836
 • 014 $a https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2023/20-4/art/25097/
 • 015 $a 415-426
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule zostały przedstawione wstępne rozpoznania dotyczące narracji o twórczości w literaturze dokumentu osobistego (zwłaszcza w zapisach pamiętnikarskich i częściowo w listach) dwóch poetek: Maryli Wolskiej i jej córki, Beaty Obertyńskiej. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie samoświadomości artystycznej obu kobiet, sposobu, w jaki opisywały własny proces twórczy, oraz ewentualnych zależności w rozumieniu istoty poezji i poetyckiego rzemiosła. Lektura listów Wolskiej i Obertyńskiej wskazuje na szczególną rolę w procesie twórczym wspólnoty ludzi sztuki, których opinie wpływają na ostateczny kształt dzieł.
 • 020 $a The article presents the preliminary remarks regrinding the narrative on creative process in the literature of the personal document (particularly in dairies and partially in letters) of two poets: Maryla Wolska and her daughter Beata Obertyńska. The aim of the conducted analyses was to research the artistic self-awareness of both women, the description method of their own creative process and the potential relation between understanding the nature of poetry and poetry’s craft. Reading of Wolska’s and Obertyńska’s letters points towards a particular role of community of artists in the creative process, whose opinions shape the creation at last.
 • 021 $a Beata Obertyńska
 • 021 $a listy
 • 021 $a Maryla Wolska
 • 021 $a pamiętniki
 • 021 $a warsztat twórczy
 • 022 $a dairies
 • 022 $a letters
 • 022 $a writer’s craft
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core