Etyka w edukacyjnym science-fiction w dobie transhumanizmu i posthumanizmu

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Etyka w edukacyjnym science-fiction w dobie transhumanizmu i posthumanizmu
 • Autor/Autorzy: Andrzej Skupień (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2022
 • Tom: 25
 • Numer: 3
 • ISSN: 2299-4890
 • DOI: 10.12775/SPI.2022.3.008
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/38644
 • Strony od-do: 163-178
 • Abstrakt:
  • Edukacja jest ciągłym procesem przygotowywania młodych ludzi do wejścia w dorosłość, podczas którego wyposaża się ich w niezbęd-ne narzędzia i wiedzę, aby mogli poradzić sobie w przyszłości za-równo na rynku pracy, jak i w życiu osobistym oraz w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest to również na swój sposób proces „udoskona-lania człowieka”. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie modnych dzisiaj i szeroko komentowanych koncepcji filozoficznych transhumani-zmu i posthumanizmu. Najpierw zostanie zatem przedstawionych kilka najbardziej znanych i popularnych wizji dotyczących przyszłości, które zostały zaprezentowane przez wizjonerów przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które na swój sposób się już spełniły. W dalszej części artykułu zostaną ukazane koncepcje filozofii trans-humanizmu i posthumanizmu, wraz z przedstawieniem najważniejszych różnic. W ostatniej części wskazane zostaną wyzwania edukacyjne po-stulowane przez aktywistów tych ruchów filozoficznych, a na koniec – główne problemy etyczne, jakie rodzą się w świecie futurystycznych wizjonerów.
  • Education is a continuous process of preparing young people to enter adulthood, of equipping them with the tools and knowledge neces-sary to cope in the future so that they can cope both in the labor market and in their personal life as well as in functioning in society. It is also, in its own way, a process of “human enhancement.” This article aims to introduce the fashionable and widely commented philosoph-ical concepts of transhumanism and posthumanism. First, some of the most famous and popular visions of the future from visionaries at the end of the 19th century are presented, with a particular emphasis on those that have in some way come true. In the next part of the article, the very concepts of transhumanism and posthumanism are clarified, along with a presentation of the most important differences. In the last part, the educational challenges posed by proponents of these philosophical movements are indicated, as well as the main ethical problems that arise in the world of futuristic visionaries.
 • Słowa kluczowe:
  • cyborg
  • edukacja
  • etyka
  • pedagogika
  • posthumanizm
  • transhumanizm
  • ulepszenie człowieka
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Etyka w edukacyjnym science-fiction w dobie transhumanizmu i posthumanizmu
 • 003 $b 0000-0003-0432-8444
 • 003 $a Andrzej Skupień (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 25
 • 010 $a 3
 • 011 $a 2299-4890
 • 013 $a 10.12775/SPI.2022.3.008
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/38644
 • 015 $a 163-178
 • 019 $a Edukacja jest ciągłym procesem przygotowywania młodych ludzi do wejścia w dorosłość, podczas którego wyposaża się ich w niezbęd-ne narzędzia i wiedzę, aby mogli poradzić sobie w przyszłości za-równo na rynku pracy, jak i w życiu osobistym oraz w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest to również na swój sposób proces „udoskona-lania człowieka”. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie modnych dzisiaj i szeroko komentowanych koncepcji filozoficznych transhumani-zmu i posthumanizmu. Najpierw zostanie zatem przedstawionych kilka najbardziej znanych i popularnych wizji dotyczących przyszłości, które zostały zaprezentowane przez wizjonerów przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które na swój sposób się już spełniły. W dalszej części artykułu zostaną ukazane koncepcje filozofii trans-humanizmu i posthumanizmu, wraz z przedstawieniem najważniejszych różnic. W ostatniej części wskazane zostaną wyzwania edukacyjne po-stulowane przez aktywistów tych ruchów filozoficznych, a na koniec – główne problemy etyczne, jakie rodzą się w świecie futurystycznych wizjonerów.
 • 020 $a Education is a continuous process of preparing young people to enter adulthood, of equipping them with the tools and knowledge neces-sary to cope in the future so that they can cope both in the labor market and in their personal life as well as in functioning in society. It is also, in its own way, a process of “human enhancement.” This article aims to introduce the fashionable and widely commented philosoph-ical concepts of transhumanism and posthumanism. First, some of the most famous and popular visions of the future from visionaries at the end of the 19th century are presented, with a particular emphasis on those that have in some way come true. In the next part of the article, the very concepts of transhumanism and posthumanism are clarified, along with a presentation of the most important differences. In the last part, the educational challenges posed by proponents of these philosophical movements are indicated, as well as the main ethical problems that arise in the world of futuristic visionaries.
 • 021 $a cyborg
 • 021 $a edukacja
 • 021 $a etyka
 • 021 $a pedagogika
 • 021 $a posthumanizm
 • 021 $a transhumanizm
 • 021 $a ulepszenie człowieka
 • 022 $a cyborg
 • 022 $a education
 • 022 $a ethics
 • 022 $a human enhancement
 • 022 $a pedagogy
 • 022 $a posthumanism
 • 022 $a transhumanism
 • 966 $a filozofia
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Pliki

2022_art_Skupień_A_Etyka w edukacyjnym science-fiction.....pdf (984 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny