Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 318 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KolekcjaData
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 1/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego na 2018 r.Akty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 2/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2018Akty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 3/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) i studiach podyplomowychAkty prawne2018 2018-12-18
Brak miniaturyUchwała nr 5/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania Rady ds. WydawnictwaAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 6/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia PolskiAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 7/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr hab. Ewie Kucharskiej, prof. AIK Brązowego Krzyża ZasługiAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 8/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Błasiak Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 9/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Annie Królikowskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 10/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr Beacie Topij-Stempińskiej Medalu Srebrnego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 11/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Konradowi Oświecimskiemu Medalu Brązowego za Długoletnią SłużbęAkty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 12/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020 oraz Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020Akty prawne2018 2018-12-18
Przejdź do zbioru
Uchwała nr 13/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023Akty prawne2018 2018-12-18
Brak miniaturyDecyzje i uzasadnienia w służbach ochrony dzieci" - W2/WP2 "Polskie rodziny migrantów w Norwegii i CPS - różne wyniki kontaktu. Jakościowe studium przypadkuprojekty2018 2018-04-01 2022-12-31 2019 2020 2021 2022
Brak miniaturyPlotyn. Dzieła wszystkie. Opracowanie naukowe, przekład, komentarzprojekty2018 2018-12-03 2023-12-02 2019 2020 2021 2022 2023
Brak miniaturyEksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowieprojekty2018 2018-10-01 2023-09-30 2019 2020 2021 2022 2023
Brak miniaturyPomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wiekuprojekty2016 2017 2018 2019 2020 27.12.2016 26.12.2020
Brak miniaturyNaukowa polityka prawa z perspektywy behawioralnej ekonomicznej analizy prawaprojekty17.02.2016 16.07.2019 2016 2017 2018 2019
Brak miniaturyNeochalcedoński paradygmat filozoficznyprojekty02.05.2017 01.10.2019 2017 2018 2019
Brak miniaturyKultura i życie codzienne mieszkańców Kresów w obiektywie Józefa Treszki (1906 - 1945)projekty2017 2018 27.09.2017 25.09.2018
Brak miniaturyAnaliza obciążeń, jakości życia i percepcji wsparcia społecznego wśród partnerów dorosłych osób chorych na nowotwór.projekty12.12.2017 2017 2018
Znaleziono 318 rekordów