Zarządzenie nr 68/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych dokumentujących przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 94_2020_2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych dokumentujących przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej. (1).pdf (202 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published