Zarządzenie nr 65/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 65_2018_2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające .pdf (268 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published