Zarządzenie nr 141/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/2019/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie rekrutującej kandydatów na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 141_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120_2019_2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szko.pdf (246 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published