W kręgu solidaryzmu – Heinrich Pesch SJ i „jezuicka szkoła ekonomii”

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: W kręgu solidaryzmu – Heinrich Pesch SJ i „jezuicka szkoła ekonomii”
 • Autor/Autorzy: Przemysław Załuska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2021
 • Tom: 33
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2021.3302.14
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1799
 • Strony od-do: 201-220
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Niemiecki ekonomista, ojciec Heinrich Pesch SJ, opracował w początkach XX w. oparty na idei solidaryzmu system ekonomiczny, mający stanowić alternatywę zarówno wobec wolnorynkowego liberalizmu, jak i etatystycz­nego socjalizmu. Jego „społeczny system pracy” miał na celu przeniesie­nie zasad chrześcijańskich w dziedziny życia społecznego i gospodar­czego. Pesch oddziaływał głównie poprzez swoich uczniów, wywierając pośrednio wpływ na rozwój nauczania społecznego Kościoła. Mniej znany jest natomiast jego wkład do rozwoju nauk ekonomicznych. Celem arty­kułu jest przybliżenie osoby Heinricha Pescha, kręgu jego uczniów i spad­kobierców intelektualnych, oraz pobieżny zarys wpływu, jaki oni wywarli, i dziedzictwa, jakie pozostawili, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych
  • At the beginning of the XX century, the German economist, Father Heinrich Pesch SJ, developed an original economic system, based on the idea of solidar-ism, and meant to provide an alternative to both free market liberalism and statist socialism. His social system of labour was aimed at implementing the Christian principles in the fields of social life and economics. The ideas of Pesch had the greatest impact indirectly, via his disciples, on the development of the social teachings of the Church. However, his contributions to econom-ics, despite their importance, have received less recognition. The aim of this article is to introduce the person of Heinrich Pesch, the circle of his disciples, and their legacy with special focus on economic sciences
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a W kręgu solidaryzmu – Heinrich Pesch SJ i „jezuicka szkoła ekonomii”
 • 003 $a Przemysław Załuska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 33
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2021.3302.14
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1799
 • 015 $a 201-220
 • 017 $a polski
 • 019 $a Niemiecki ekonomista, ojciec Heinrich Pesch SJ, opracował w początkach XX w. oparty na idei solidaryzmu system ekonomiczny, mający stanowić alternatywę zarówno wobec wolnorynkowego liberalizmu, jak i etatystycz­nego socjalizmu. Jego „społeczny system pracy” miał na celu przeniesie­nie zasad chrześcijańskich w dziedziny życia społecznego i gospodar­czego. Pesch oddziaływał głównie poprzez swoich uczniów, wywierając pośrednio wpływ na rozwój nauczania społecznego Kościoła. Mniej znany jest natomiast jego wkład do rozwoju nauk ekonomicznych. Celem arty­kułu jest przybliżenie osoby Heinricha Pescha, kręgu jego uczniów i spad­kobierców intelektualnych, oraz pobieżny zarys wpływu, jaki oni wywarli, i dziedzictwa, jakie pozostawili, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych
 • 020 $a At the beginning of the XX century, the German economist, Father Heinrich Pesch SJ, developed an original economic system, based on the idea of solidar-ism, and meant to provide an alternative to both free market liberalism and statist socialism. His social system of labour was aimed at implementing the Christian principles in the fields of social life and economics. The ideas of Pesch had the greatest impact indirectly, via his disciples, on the development of the social teachings of the Church. However, his contributions to econom-ics, despite their importance, have received less recognition. The aim of this article is to introduce the person of Heinrich Pesch, the circle of his disciples, and their legacy with special focus on economic sciences
 • 966 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core

Files

Załuska_W kręgu solidaryzmu.pdf (269 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published