When Worlds Collapse: Dystopian Space as a Metaphor of Ageing

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: When Worlds Collapse: Dystopian Space as a Metaphor of Ageing
 • Autor/Autorzy: ANNA BUGAJSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej kontekst
 • Rok: 2021
 • Numer: 1-2
 • ISSN: 2543-943x
 • Adres www:: http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/CTCT_2021.pdf/0037cca0-3278-485e-82fc-f4abcf230b64
 • Strony od-do:
  • 6-31
  • 44,687 znaków
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • W rozwiniętych częściach świata starzenie się postrzegane jest obecnie jako zagrożenie nie tylko dla jednostki, ale także dla całych społeczeństw, i w związku z tym bywa metaforyzowane jako „nadciągająca katastrofa”. Ta metafora budzi obawy ze względu na możliwe destrukcyjne skutki zastosowania etyki kryzysu, czego efekt może stanowić zniesienie niektórych norm codziennego postępowania. W artykule analizuję korpus wybranych dystopii dla młodzieży w odniesieniu do metafory katastrofy jako wyrazu napięć między młodością a starością obecnych w codziennych dyskursach. Wykorzystuję ramy teoretyczne krytycznej analizy dyskursu i humanistyki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metafory poznawczej oraz intersekcji pomiędzy literaturą i medycyną.Kluczowe brane pod uwagę to kategorie to: pustynia, powódź, budynki, a także przyroda. Analiza ujawnia nasilanie się negatywnych stereotypów dotyczących starzenia się oraz promowanie ideologii związanych z kulturą młodzieżową i rozwojem biotechnologii.
  • Contemporarily, in developed parts of the world ageing is perceived as a threat not only to an individual’s well-being, but also to the well-being of whole societies, and is metaphorized as “an impending disaster”. This metaphorization raises concerns as to the possible destructive effects it may have, considering the application of the ethics of crisis, which results in lifting some of the rules of conduct that are normally followed. In the article I examine some of popular young adult dystopias with reference to the disaster metaphor, as expressive of the tensions between youth and old age present in everyday discourses. I use the theoretical framework of critical discourse analysis and health humanities, with special attention to cognitive metaphor as well as literature and medicine intersections. The key categories considered are: desert, flood, buildings and nature. The analysis reveals the intensification of negative stereotypes concerning ageing, to the promotion of ideologies connected with youth culture and developing biotechnology.
 • Dyscyplina: literaturoznawstwo

MARC

 • 002 $a When Worlds Collapse: Dystopian Space as a Metaphor of Ageing
 • 003 $b 0000-0001-6078-7405
 • 003 $a ANNA BUGAJSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej kontekst
 • 008 $a 2021
 • 010 $a 1-2
 • 011 $a 2543-943x
 • 014 $a http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/CTCT_2021.pdf/0037cca0-3278-485e-82fc-f4abcf230b64
 • 015 $a 6-31
 • 016 $a 44,687 znaków
 • 017 $a angielski
 • 019 $a W rozwiniętych częściach świata starzenie się postrzegane jest obecnie jako zagrożenie nie tylko dla jednostki, ale także dla całych społeczeństw, i w związku z tym bywa metaforyzowane jako „nadciągająca katastrofa”. Ta metafora budzi obawy ze względu na możliwe destrukcyjne skutki zastosowania etyki kryzysu, czego efekt może stanowić zniesienie niektórych norm codziennego postępowania. W artykule analizuję korpus wybranych dystopii dla młodzieży w odniesieniu do metafory katastrofy jako wyrazu napięć między młodością a starością obecnych w codziennych dyskursach. Wykorzystuję ramy teoretyczne krytycznej analizy dyskursu i humanistyki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metafory poznawczej oraz intersekcji pomiędzy literaturą i medycyną.Kluczowe brane pod uwagę to kategorie to: pustynia, powódź, budynki, a także przyroda. Analiza ujawnia nasilanie się negatywnych stereotypów dotyczących starzenia się oraz promowanie ideologii związanych z kulturą młodzieżową i rozwojem biotechnologii.
 • 020 $a Contemporarily, in developed parts of the world ageing is perceived as a threat not only to an individual’s well-being, but also to the well-being of whole societies, and is metaphorized as “an impending disaster”. This metaphorization raises concerns as to the possible destructive effects it may have, considering the application of the ethics of crisis, which results in lifting some of the rules of conduct that are normally followed. In the article I examine some of popular young adult dystopias with reference to the disaster metaphor, as expressive of the tensions between youth and old age present in everyday discourses. I use the theoretical framework of critical discourse analysis and health humanities, with special attention to cognitive metaphor as well as literature and medicine intersections. The key categories considered are: desert, flood, buildings and nature. The analysis reveals the intensification of negative stereotypes concerning ageing, to the promotion of ideologies connected with youth culture and developing biotechnology.
 • 966 $a literaturoznawstwo
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Neofilologii

Dublin Core

Files

Bugajska_Gdy rozpadaja się światy.pdf (402 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published