Zarządzenie nr 113/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 113_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2020_2021.pdf (274 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published