Zarządzenie nr 115/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2020 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 115_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2020 roku pracowników niebędącyc.pdf (282 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published