Zarządzenie nr 116/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 116_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie_ wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie o.pdf (264 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych (2).pdf (366 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published