Zarządzenie nr 117/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 117_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studi.pdf (292 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published