Zarządzenie nr 118/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 118_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jedno.pdf (151 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published