Zarządzenie nr 119/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów w szkole doktorskiej dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 119_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów w szkole doktor.pdf (132 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published