Akademia Dublańska 1855-1945

Collection
Monographs
Download bibliographic description

Description

 • Title: Akademia Dublańska 1855-1945
 • Author:
 • Wydawca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Year: 2021
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://wydawnictwo.urk.edu.pl/sklep/publikacje-okolicznosciowe/akademia-dublanska-1855-1945
 • ISBN: 978-83-66602-12-0
 • Abstract in Polish: Tytuł monografii Akademia Dublańska 1854‒1945 jest skrótowy i symboliczny, ponieważ w niniejszej książce omówiono powstanie i dzieje rolniczej placówki dydaktyczno-naukowej w Dublanach w ciągu blisko stu lat. Działała ona kolejno pod nazwami: Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego (1855‒1877), Wyższa Szkoła Rolnicza (1878‒1900), Akademia Rolnicza (1901‒1919), Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej (1920‒1939), Instytut Rolniczy i Instytut Lasowy (1939‒1941, 1944‒1945) oraz Staatliche Landwirtschaftliche Fachkurse [Państwowe Fachowe Kursy Rolnicze] i Staatliche Forstliche Fachkurse [Państwowe Fachowe Kursy Leśnicze] (1942‒1944). Uczelnia ta, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Poznańskiego, była jednym z głównych ośrodków akademickiego kształcenia rolniczego w Polsce w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie wieku XX. W pierwszym rozdziale przedstawiono historię nauczania rolnictwa w ośrodku lwowskim, zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i średnim, przed powstaniem szkoły w Dublanach. W rozdziale drugim opisano zabiegi Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego w sprawie utworzenia szkoły i jej funkcjonowanie jako prywatnej placówki pod auspicjami tego towarzystwa do roku 1877, tzn. momentu przejęcia przez Wydział Krajowy. W rozdziale trzecim, obejmującym lata 1877‒1900, omówiono stopniowe przekształcanie średniej szkoły rolniczej w placówkę o statusie szkoły wyższej i tworzenie jej zaplecza naukowego. Czwarty rozdział dotyczy działalności Akademii Rolniczej w Dublanach w latach 1901‒1919 jako wyższej placówki, chociaż nie w pełni akademickiej, ale prowadzącej wielokierunkową działalność, nie tylko naukowo-dydaktyczną. W rozdziale piątym przedstawiono funkcjonowanie placówek afiliowanych przy Akademii Rolniczej. Uczelnia Dublańska osiągnęła najwyższy status naukowy w okresie międzywojennym, kiedy funkcjonowała jako Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej, co zostało opisane w rozdziale szóstym. Z kolei w rozdziale siódmym przedstawiono sytuację tej placówki w czasach drugiej wojny światowej. Rozdział ósmy, zawierający krótkie biografie dublańskiej kadry naukowo-dydaktycznej, ukazuje wpływ tej Uczelni na polskie życie, przede wszystkim naukowe, ale także społeczne, wojskowe i polityczne, zarówno w II RP, jak i po drugiej wojnie światowej. Pracę uzupełniają opracowane na podstawie źródeł archiwalnych, czasopism i materiałów drukowanych aneksy obejmujące spisy uczniów i studentów dublańskiej uczelni (do roku 1918), wykazy inżynierów rolników i inżynierów leśników z lat 1919‒1939, absolwentów Instytutu Rolniczego w latach 1939‒1941 oraz wykazy doktoratów i habilitacji uzyskanych w latach 1920‒1939.
 • Language: polski
 • Structure:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Akademia Dublańska 1855-1945
 • 003 $a STANISŁAW SROKA (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-3898-6886
 • 004 $a Monografia naukowa
 • 005 $a 2021
 • 006 $c Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 007 $a 978-83-66602-12-0
 • 011 $a https://wydawnictwo.urk.edu.pl/sklep/publikacje-okolicznosciowe/akademia-dublanska-1855-1945
 • 016 $a Kraków
 • 017 $a 528
 • 018 $a polski
 • 021 $a Tytuł monografii Akademia Dublańska 1854‒1945 jest skrótowy i symboliczny, ponieważ w niniejszej książce omówiono powstanie i dzieje rolniczej placówki dydaktyczno-naukowej w Dublanach w ciągu blisko stu lat. Działała ona kolejno pod nazwami: Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego (1855‒1877), Wyższa Szkoła Rolnicza (1878‒1900), Akademia Rolnicza (1901‒1919), Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej (1920‒1939), Instytut Rolniczy i Instytut Lasowy (1939‒1941, 1944‒1945) oraz Staatliche Landwirtschaftliche Fachkurse [Państwowe Fachowe Kursy Rolnicze] i Staatliche Forstliche Fachkurse [Państwowe Fachowe Kursy Leśnicze] (1942‒1944). Uczelnia ta, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Poznańskiego, była jednym z głównych ośrodków akademickiego kształcenia rolniczego w Polsce w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie wieku XX. W pierwszym rozdziale przedstawiono historię nauczania rolnictwa w ośrodku lwowskim, zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i średnim, przed powstaniem szkoły w Dublanach. W rozdziale drugim opisano zabiegi Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego w sprawie utworzenia szkoły i jej funkcjonowanie jako prywatnej placówki pod auspicjami tego towarzystwa do roku 1877, tzn. momentu przejęcia przez Wydział Krajowy. W rozdziale trzecim, obejmującym lata 1877‒1900, omówiono stopniowe przekształcanie średniej szkoły rolniczej w placówkę o statusie szkoły wyższej i tworzenie jej zaplecza naukowego. Czwarty rozdział dotyczy działalności Akademii Rolniczej w Dublanach w latach 1901‒1919 jako wyższej placówki, chociaż nie w pełni akademickiej, ale prowadzącej wielokierunkową działalność, nie tylko naukowo-dydaktyczną. W rozdziale piątym przedstawiono funkcjonowanie placówek afiliowanych przy Akademii Rolniczej. Uczelnia Dublańska osiągnęła najwyższy status naukowy w okresie międzywojennym, kiedy funkcjonowała jako Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej, co zostało opisane w rozdziale szóstym. Z kolei w rozdziale siódmym przedstawiono sytuację tej placówki w czasach drugiej wojny światowej. Rozdział ósmy, zawierający krótkie biografie dublańskiej kadry naukowo-dydaktycznej, ukazuje wpływ tej Uczelni na polskie życie, przede wszystkim naukowe, ale także społeczne, wojskowe i polityczne, zarówno w II RP, jak i po drugiej wojnie światowej. Pracę uzupełniają opracowane na podstawie źródeł archiwalnych, czasopism i materiałów drukowanych aneksy obejmujące spisy uczniów i studentów dublańskiej uczelni (do roku 1918), wykazy inżynierów rolników i inżynierów leśników z lat 1919‒1939, absolwentów Instytutu Rolniczego w latach 1939‒1941 oraz wykazy doktoratów i habilitacji uzyskanych w latach 1920‒1939.
 • 025 $a Akademia Dublańska 1855-1945
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core