Zarządzenie nr 122/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia projektu graficznego zaświadczeń wydawanych studentom, doktorantom oraz uczestnikom studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasad prowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 122_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia projektu graficznego zaświadczeń wydawanych studentom, doktorantom oraz uczestnikom studiów podypl.pdf (259 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published