Zarządzenie nr 123/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia w Akademii Ignatianum w Krakowie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Arteterapia

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 123_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia w Akademii Ignatianum w Krakowie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Artetera.pdf (319 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published