Zarządzenie nr 139/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy realizowane od 1 października 2020 roku

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 139_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii.pdf (245 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published