Zarządzenie nr 126/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 126_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w ro.pdf (234 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published