Zarządzenie nr 138/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego naboru uzupełniającego do szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 138_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego naboru uzupełniającego do szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszeg.pdf (162 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published