Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 137_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020_2021..pdf (146 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published