Zarządzenie nr 133/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny realizacji Strategii Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) na lata 2015-2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description