Zarządzenie nr 132/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym

Collection
Legal acts
Download bibliographic description