Zarządzenie nr 131/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń nr 106/2019/2020 oraz 107/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 131_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń nr 106_2019_2020 oraz 107_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 cz (1).pdf (135 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published