Anesthetic gases. Application, environmental exposure and ways of risk reduction

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

MARC

 • 002 $a Anesthetic gases. Application, environmental exposure and ways of risk reduction
 • 003 $a Barbara Gworek (Autor)
 • 003 $a Bożena Wójtowicz (Autor)
 • 003 $a Edyta Laurman-Jarząbek (Autor)
 • 003 $a Ilona Żeber-Dzikowska (Autor)
 • 003 $a Jarosław Chmielewski (Autor)
 • 003 $a Joanna Ślusarczyk (Autor)
 • 003 $a Małgorzata Czarny-Działak (Autor)
 • 003 $a Małgorzata Dziechciaż (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PRZEMYSL CHEMICZNY
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 0033-2496
 • 013 $a 10.15199/62.2018.10.25
 • 014 $a https://www.researchgate.net/publication/328621441_Gazy_anestetyczne_Zastosowanie_narazenie_srodowiskowe_i_sposoby_zmniejszenia_ryzyka_zagrozenia
 • 015 $a 1760-1763
 • 016 $a 0.7
 • 017 $a polski
 • 019 $a Przedstawiono skutki zdrowotne narażenia na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną w postaci gazów anestetycznych. Zidentyfikowano zagrożenia zdrowotne związane z narażeniem personelu medycznego na gazy anestetyczne. Zaproponowano podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka.

Dublin Core