Aspiracje i plany życiowe młodzieży gimnazjum integracyjnego = The aspirations and the life plans of the youth attending an integrated middle school

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Aspiracje i plany życiowe młodzieży gimnazjum integracyjnego = The aspirations and the life plans of the youth attending an integrated middle school
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1642-1981
 • Adres www:: https://nir.ipiss.com.pl/pl/aktualne-wydanie/nr-4-2018#item-34
 • Strony od-do:
  • 54-63
  • 0.67
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania aspiracji i planów życiowych młodzieży z ostatnich klas gimnazjum integracyjnego. Znajomość wspomnianej problematyki wydaje się być szczególnie istotna ze względu na podejmowanie przez młodzież w tym okresie życia pierwszych decyzji odnoszących się do przyszłości. Uczniowie na tym etapie zaczynają snuć plany, stawiać sobie cele, które chcieliby realizować zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Głównym celem badań było poznanie ich aspiracji oraz planów życiowych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Uzyskane dane empiryczne wskazują na to, iż badana młodzież snuje plany na przyszłość. W planowaniu przyszłego życia kierują się wewnętrznymi wartościami, marzeniami i aspiracjami. Najważniejszym źródłem wartości w ocenie badanych jest drugi człowiek, rodzina, jak również dobrze płatna praca. Natomiast najważniejszym czynnikiem umożliwiającym realizację własnych planów i zamierzeń życiowych są zdolności oraz umiejętności, a także własna pracowitość. W ocenie badanej młodzieży wartością nadrzędną, o którą należy zabiegać w życiu, jest szczęście rodzinne.
  • The article aims to show the aspirations and life plans of the youth in the latter years of attending an integrated middle school. The question seems to be of particular relevance since this is the time when the young people take their first decisions concerning their future. This is when they start planning and setting goals which they perceive as their own. The main objective of the article was to recognize the aspirations and the life plans of this target group. In order to meet this objective we used the method of diagnostic survey. The results of our research confirm that the youth do have plans for their future. In so doing, they follow their internal values, dreams and aspirations. The key values which the subjects mention are other people, the family and a well paid job. The key factors which are to result in meeting their objectives and life plans are believed to be one’s own talents, skills and diligence. The leading value which ought to be pursued in one’s life is, according to the subjects, a happy family life.
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Aspiracje i plany życiowe młodzieży gimnazjum integracyjnego = The aspirations and the life plans of the youth attending an integrated middle school
 • 003 $b 0000-0001-8754-8770
 • 003 $a EWA JAGLARZ (Autor)
 • 003 $a Jacek Sikorski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1642-1981
 • 014 $a https://nir.ipiss.com.pl/pl/aktualne-wydanie/nr-4-2018#item-34
 • 015 $a 54-63
 • 016 $a 0.67
 • 017 $a polski
 • 019 $a Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania aspiracji i planów życiowych młodzieży z ostatnich klas gimnazjum integracyjnego. Znajomość wspomnianej problematyki wydaje się być szczególnie istotna ze względu na podejmowanie przez młodzież w tym okresie życia pierwszych decyzji odnoszących się do przyszłości. Uczniowie na tym etapie zaczynają snuć plany, stawiać sobie cele, które chcieliby realizować zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Głównym celem badań było poznanie ich aspiracji oraz planów życiowych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Uzyskane dane empiryczne wskazują na to, iż badana młodzież snuje plany na przyszłość. W planowaniu przyszłego życia kierują się wewnętrznymi wartościami, marzeniami i aspiracjami. Najważniejszym źródłem wartości w ocenie badanych jest drugi człowiek, rodzina, jak również dobrze płatna praca. Natomiast najważniejszym czynnikiem umożliwiającym realizację własnych planów i zamierzeń życiowych są zdolności oraz umiejętności, a także własna pracowitość. W ocenie badanej młodzieży wartością nadrzędną, o którą należy zabiegać w życiu, jest szczęście rodzinne.
 • 020 $a The article aims to show the aspirations and life plans of the youth in the latter years of attending an integrated middle school. The question seems to be of particular relevance since this is the time when the young people take their first decisions concerning their future. This is when they start planning and setting goals which they perceive as their own. The main objective of the article was to recognize the aspirations and the life plans of this target group. In order to meet this objective we used the method of diagnostic survey. The results of our research confirm that the youth do have plans for their future. In so doing, they follow their internal values, dreams and aspirations. The key values which the subjects mention are other people, the family and a well paid job. The key factors which are to result in meeting their objectives and life plans are believed to be one’s own talents, skills and diligence. The leading value which ought to be pursued in one’s life is, according to the subjects, a happy family life.
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core