Umiejętności nauczyciela-pedagoga w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Umiejętności nauczyciela-pedagoga w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 • Autor/Autorzy: BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
 • Rok: 2020
 • ISSN: 0552-2188
 • DOI: 10.5604/01.3001.0014.4866
 • Adres www:: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=209204
 • Strony od-do: 17-30
 • Język: polski
 • Abstrakt: W artykule podjęto problematykę umiejętności pomagania, jakie powinien posiadać nauczyciel-pedagog pracujący z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. W części teoretycznej artykułu zostały zdefiniowane umiejętności pomagania istotne dla procesu rozumienia trudnej sytuacji dziecka oraz dokonano deskrypcyjnego ujęcia ich podstawowych rodzajów. Przedmiotem badań uczyniono umiejętności pomagania nauczyciela-pedagoga w zakresie pracy z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, zaś celem określenie i opis umiejętności profesjonalnych nauczyciela-pedagoga – wzmacniających opowiedzenie historii przez dziecko oraz wyciszenie emocji towarzyszących opowiadanej historii. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Co stanowi komponenty umiejętności nauczycieli-pedagogów w zakresie pomagania dziecku wykorzystywanemu seksualnie? Badania przeprowadzono w 2019 r. wśród 23 słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowujących się do pracy poradniczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorie unaoczniające specyfikę i wartość opisywanych przez badanych umiejętności pomagania oraz wyodrębnienie komponentów decydujących o skutecznym pomaganiu, udzielaniu wsparcia przez nauczycieli-pedagogów dziecku doświadczającemu przemocy seksualnej. Ponadto, wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty kształcenia do zawodu nauczyciela oraz pedagoga w odniesieniu do działań wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Umiejętności nauczyciela-pedagoga w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 • 003 $b 0000-0002-5422-6756
 • 003 $a BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
 • 008 $a 2020
 • 011 $a 0552-2188
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0014.4866
 • 014 $a https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=209204
 • 015 $a 17-30
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule podjęto problematykę umiejętności pomagania, jakie powinien posiadać nauczyciel-pedagog pracujący z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. W części teoretycznej artykułu zostały zdefiniowane umiejętności pomagania istotne dla procesu rozumienia trudnej sytuacji dziecka oraz dokonano deskrypcyjnego ujęcia ich podstawowych rodzajów. Przedmiotem badań uczyniono umiejętności pomagania nauczyciela-pedagoga w zakresie pracy z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, zaś celem określenie i opis umiejętności profesjonalnych nauczyciela-pedagoga – wzmacniających opowiedzenie historii przez dziecko oraz wyciszenie emocji towarzyszących opowiadanej historii. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Co stanowi komponenty umiejętności nauczycieli-pedagogów w zakresie pomagania dziecku wykorzystywanemu seksualnie? Badania przeprowadzono w 2019 r. wśród 23 słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowujących się do pracy poradniczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorie unaoczniające specyfikę i wartość opisywanych przez badanych umiejętności pomagania oraz wyodrębnienie komponentów decydujących o skutecznym pomaganiu, udzielaniu wsparcia przez nauczycieli-pedagogów dziecku doświadczającemu przemocy seksualnej. Ponadto, wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty kształcenia do zawodu nauczyciela oraz pedagoga w odniesieniu do działań wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core