Edukacja obywatelska i kształtowanie elit w teorii społecznej José Ortegi y Gasseta = Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе Ортега-і-Гассет

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

MARC

 • 002 $a Edukacja obywatelska i kształtowanie elit w teorii społecznej José Ortegi y Gasseta = Громадянська освіта і формоутворення еліт в суспільній теорії Хосе Ортега-і-Гассет
 • 003 $b 0000-0002-8470-7374
 • 003 $a JAROSŁAW CHARCHUŁA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Osvìtologìâ : ukraïnsko-polʹsʹkij naukovij žurnal = Oświatologia : ukraińsko-polski[e] czasopismo naukowe
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2226-3012
 • 013 $a 10.28925/2226-3012.2019.8.6571
 • 015 $a 65-71
 • 016 $a 0.7
 • 017 $a polski
 • 019 $a Społeczna koncepcja José Ortegi y Gasseta pomimo tego że została opracowana na początku dwudziestego wieku pozostaje wciąż aktualna. W niniejszym artykule podkreślono w sposób szczególny znaczenie edukacji obywatelskiej jako fundamentu dla budowy społeczeństwa demokratycznego i kształtowania elit. Ponadto, w świetle liberalizmu Ortegi y Gasseta, w artykule, między innymi, zostają poddane analizie ważne założenia dotyczące wolności, edukacji obywatelskiej a także kształtowania się elit. Kwestie te będą analizowane w kontekście założeń dotyczących zasad kształtowania prywatności każdego obywatela, która jest centrum i źródłem wszystkich działań jednostki. Właściwie ukształtowana prywatność stanowi główny cel edukacji obywatelskiej i jest gwarantem ukształtowania się elit w społeczeństwie.
 • 966 $a nauki socjologiczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Charchuła J_ Edukacja obywatelska....pdf (198 KB)

 • Licence: CC BY-NC 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published