Emergencja i jej rozumienie w biologii

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Emergencja i jej rozumienie w biologii
 • Autor/Autorzy: JÓZEF BREMER (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1733-1218
 • DOI: 10.21697/seb.2019.17.2.03
 • Adres www:: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6622/5960
 • Strony od-do:
  • 29-40
  • 1.1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd teorii redukcjonistycznych i teorii emergencji. Następnie przedstawiono rozumienie przez Piotra Lenartowicza SJ emergencji obserwowanej w organizmach żywych i jego nawiązanie do arystotelesowsko-tomistycznego pojęcia „duszy” („formy substancjalnej”). W konsekwencji zestawiono to rozumienie z współczesnymi, filozoficzno-biologicznymi teoriami emergencji odwołującymi się do roli ograniczeń biologicznych w utrzymaniu przy życiu i funkcjonowaniu organizmu. W zakończeniu artykułu wskazane zostały zasadnicze różnice w rozumieniu emergencji według Lenartowicza oraz twórców wspomnianych teorii.
  • After a review of the reductionist theories and the emergency theory, I will present Piotr Lenartowicz SJ’s understanding of the emergence observed in living organisms and his reference to the Aristotelian-Thomistic concept of the ‘soul’ (‘substantial form’). Next, I will compare this understanding to contemporary, philosophical–biological emergency theories that refer to the role of biological limitations in maintaining life and in the functioning of the organism. In conclusion, I will point out the fundamental differences in the understanding of emergency according to Lenartowicz and the authors of the aforementioned theories.
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a Emergencja i jej rozumienie w biologii
 • 003 $b 0000-0001-9664-8896
 • 003 $a JÓZEF BREMER (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Ecologiae et Bioethicae
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1733-1218
 • 013 $a 10.21697/seb.2019.17.2.03
 • 014 $a https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6622/5960
 • 015 $a 29-40
 • 016 $a 1.1
 • 017 $a polski
 • 019 $a W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd teorii redukcjonistycznych i teorii emergencji. Następnie przedstawiono rozumienie przez Piotra Lenartowicza SJ emergencji obserwowanej w organizmach żywych i jego nawiązanie do arystotelesowsko-tomistycznego pojęcia „duszy” („formy substancjalnej”). W konsekwencji zestawiono to rozumienie z współczesnymi, filozoficzno-biologicznymi teoriami emergencji odwołującymi się do roli ograniczeń biologicznych w utrzymaniu przy życiu i funkcjonowaniu organizmu. W zakończeniu artykułu wskazane zostały zasadnicze różnice w rozumieniu emergencji według Lenartowicza oraz twórców wspomnianych teorii.
 • 020 $a After a review of the reductionist theories and the emergency theory, I will present Piotr Lenartowicz SJ’s understanding of the emergence observed in living organisms and his reference to the Aristotelian-Thomistic concept of the ‘soul’ (‘substantial form’). Next, I will compare this understanding to contemporary, philosophical–biological emergency theories that refer to the role of biological limitations in maintaining life and in the functioning of the organism. In conclusion, I will point out the fundamental differences in the understanding of emergency according to Lenartowicz and the authors of the aforementioned theories.
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Files

Bremer J_Emergencja i jej rozumienie w biologii.pdf (161 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published