Modern methods of treatment in palliative care = Nowoczesne metody leczenia w opiece paliatywnej

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Modern methods of treatment in palliative care = Nowoczesne metody leczenia w opiece paliatywnej
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Wiadomości Lekarskie
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0043-5147
 • DOI: 10.36740/WLek201907101
 • Adres www:: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-7-2019.pdf
 • Strony od-do:
  • 1229-1235
  • 1
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Pacjent w opiece paliatywnej jest zdecydowanie wyjątkowym typem pacjenta. Ze względu na złożoność objawów wymaga holistycznego podejścia terapeutycznego. Współczesne metody leczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej podkreślają ważną rolę współistnienia fizjoterapii, kinezyterapii i leczenia farmakologicznego. Rehabilitacja zmniejsza objawy kliniczne towarzyszące chorobie podstawowej i podnosi jakość życia pacjentów paliatywnych i ich rodzin. Staje się nieodłącznym elementem leczenia zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i w opiece stacjonarnej i domowej. Ze względu na wysoką dynamikę zachorowań na raka w grupie pacjentów geriatrycznych istnieje potrzeba szerszej analizy tematu. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin
  • The palliative care patient is definitely a unique type of patient. Due to the complexity of the symptoms requires a holistic therapeutic approach. Modern methods of treatment in palliative and hospice care underline an important role of physio, kinesiotherapy and pharmacological treatment coexistence. The rehabilitation reduces clinical symptoms, accompanying the basic disease and increases the quality of life of palliative patients and their families. It becomes an inseparable element of treatment, both in outpatient care as well as in stationary care and home care. Due to the high dynamics onset of cancer in the group of geriatric patients there is a need for a broader analysis of the topic. The goal of palliative care is to achieve the best possible quality of life for patients and their families
 • Dyscyplina: nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Modern methods of treatment in palliative care = Nowoczesne metody leczenia w opiece paliatywnej
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Aleksander Sieroń (Autor)
 • 003 $a Aleksandra Kucharska (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Karolina Sieroń (Autor)
 • 003 $a Mariusz Nowakowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Wiadomości Lekarskie
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0043-5147
 • 013 $a 10.36740/WLek201907101
 • 014 $a https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-7-2019.pdf
 • 015 $a 1229-1235
 • 016 $a 1
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Pacjent w opiece paliatywnej jest zdecydowanie wyjątkowym typem pacjenta. Ze względu na złożoność objawów wymaga holistycznego podejścia terapeutycznego. Współczesne metody leczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej podkreślają ważną rolę współistnienia fizjoterapii, kinezyterapii i leczenia farmakologicznego. Rehabilitacja zmniejsza objawy kliniczne towarzyszące chorobie podstawowej i podnosi jakość życia pacjentów paliatywnych i ich rodzin. Staje się nieodłącznym elementem leczenia zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i w opiece stacjonarnej i domowej. Ze względu na wysoką dynamikę zachorowań na raka w grupie pacjentów geriatrycznych istnieje potrzeba szerszej analizy tematu. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia pacjentów i ich rodzin
 • 020 $a The palliative care patient is definitely a unique type of patient. Due to the complexity of the symptoms requires a holistic therapeutic approach. Modern methods of treatment in palliative and hospice care underline an important role of physio, kinesiotherapy and pharmacological treatment coexistence. The rehabilitation reduces clinical symptoms, accompanying the basic disease and increases the quality of life of palliative patients and their families. It becomes an inseparable element of treatment, both in outpatient care as well as in stationary care and home care. Due to the high dynamics onset of cancer in the group of geriatric patients there is a need for a broader analysis of the topic. The goal of palliative care is to achieve the best possible quality of life for patients and their families
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core