Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce

Collection
Monographs
Download bibliographic description

Description

 • Title: Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce
 • Author:
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Year: 2019
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: https://wydawnictwowam.pl/prod.aktualna-debata-wokol-zasad-ustrojowych-w-polsce.18549.htm?sku=83131
 • ISBN: 978-83-7614-418-4
 • Abstract in Polish: Od 2015 roku mamy do czynienia z intensyfikacją debaty oraz sporów dotyczących podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera się system prawno-polityczny III Rzeczypospolitej. Podstawową przyczyną takiego stanu jest radykalna zmiana polityczna, związana z przejęciem przez Prawo i Sprawiedliwość władzy w wyniku wygranych wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz wprowadzaniem przez tę partię poważnych i często kontrowersyjnych reform w wielu dziedzinach życia społecznego i politycznego. Autorzy niniejszej pracy postawili sobie za główny cel badawczy diagnozę obecnego rozumienia podstawowych zasad ustrojowych oraz stanu debaty prowadzonej przez polityków, media oraz społeczeństwo. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy udowodniają, że poglądy dotyczące zasad ustrojowych są silnie zróżnicowane, a występujące różnice można ostatecznie sprowadzić do podziału o charakterze dychotomicznym (zwolennicy PiS vs. przeciwnicy PiS) we wszystkich omawianych zakresach. Jest to z pewnością istotna przeszkoda w prowadzeniu dialogu, uzyskiwaniu kompromisów i porozumień, a taki stan rzeczy sprzyja dalszemu pogłębianiu wspomnianego podziału.
 • Language: polski
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina:
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce
 • 003 $a TOMASZ LITWIN (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-6956-6959
 • 003 $a KRZYSZTOF ŁABĘDŹ (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-2255-3338
 • 003 $a RADOSŁAW ZYZIK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-5482-4481
 • 004 $a Publikacja recenzowana
 • 005 $a 2019
 • 006 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 007 $a 978-83-7614-418-4
 • 011 $a https://wydawnictwowam.pl/prod.aktualna-debata-wokol-zasad-ustrojowych-w-polsce.18549.htm?sku=83131
 • 012 $a Dyskurs Politologiczny
 • 016 $a Kraków
 • 017 $a 168
 • 018 $a polski
 • 021 $a Od 2015 roku mamy do czynienia z intensyfikacją debaty oraz sporów dotyczących podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera się system prawno-polityczny III Rzeczypospolitej. Podstawową przyczyną takiego stanu jest radykalna zmiana polityczna, związana z przejęciem przez Prawo i Sprawiedliwość władzy w wyniku wygranych wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz wprowadzaniem przez tę partię poważnych i często kontrowersyjnych reform w wielu dziedzinach życia społecznego i politycznego. Autorzy niniejszej pracy postawili sobie za główny cel badawczy diagnozę obecnego rozumienia podstawowych zasad ustrojowych oraz stanu debaty prowadzonej przez polityków, media oraz społeczeństwo. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy udowodniają, że poglądy dotyczące zasad ustrojowych są silnie zróżnicowane, a występujące różnice można ostatecznie sprowadzić do podziału o charakterze dychotomicznym (zwolennicy PiS vs. przeciwnicy PiS) we wszystkich omawianych zakresach. Jest to z pewnością istotna przeszkoda w prowadzeniu dialogu, uzyskiwaniu kompromisów i porozumień, a taki stan rzeczy sprzyja dalszemu pogłębianiu wspomnianego podziału.
 • 025 $a Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core