Man’s Education in the Perspective of Personalistic Philosophical Anthropology and Realistic Pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Man’s Education in the Perspective of Personalistic Philosophical Anthropology and Realistic Pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki
 • Autor/Autorzy: MARZENA CHROST (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Pedagogiczne
 • Rok: 2020
 • ISSN: 2080-850X
 • DOI: 10.18290/rped20121-6
 • Adres www:: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/12664
 • Strony od-do: 67-80
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • O. Jacek Woroniecki, wybitny teolog, filozof, pedagog był zarówno teoretykiem, jak i praktykiem. Wśród wielu kwestii, które podejmował, ważne miejsce zajmowała problematyka wychowania i pedagogiki. Akcentował znaczenie wychowania w życiu ludzkim, a pedagogikę uznawał za integralną część etyki. Koncepcja wychowania i pedagogiki o. Jacka Woronieckiego odwołuje się do realizmu bytowego i poznawczego, dlatego można uznać, że ujęcie to jest nadal aktualne. W związku z tym, celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w aspekcie teoretycznym wychowania człowieka w perspektywie personalizmu oraz przybliżenie koncepcji pedagogiki realistycznej o. Jacka Woronieckiego. Biorąc pod uwagę złożoność tego zagadnienia, zostały omówione tylko wybrane jego aspekty. W pierwszej kolejności przedstawiono antropologiczne pod-stawy wychowania ze szczególnym omówieniem uniwersalizmu i realizmu pedagogicznego. Następnie ukazano, jak rozumiał i definiował wychowanie o. Jacek Woroniecki, oraz omówiono jego koncepcję rozwoju człowieka – od osobowości do osobistości. Przedstawiono także wybrane działania, które zastosowane w procesie wychowania pomagają człowiekowi w dochodzeniu i osiąganiu doskonałości.
  • Fr. Jacek Woroniecki, an outstanding theologian, philosopher and pedagogue, was both a theoretician and practician. Upbringing and pedagogy were among the most important of the numerous issues he analysed. He emphasized the importance of education in human life, and he treated pedagogy as an integral part of ethics. Since Fr. Woroniecki’s concept of education and pedagogy refers to existential and cognitive realism, we may say that such approach is still valid. Therefore, the objective of this publication is showing the theory of educating a person in the perspective of personalism, and outlining the concept of realistic pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki. Taking into account the complexity of this issue, only its selected aspects were discussed. First of all, the author presented the anthropological foundation for education, with special emphasis on universalism and pedagogical realism. Then, the author described how Fr. Jacek Woroniecki understood and defined education, and discussed his concept of the man’s development—from personality to the personalence. Also, the author presented selected actions that may be applied in the process of education to help the person aim at and achieve perfection.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Man’s Education in the Perspective of Personalistic Philosophical Anthropology and Realistic Pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki
 • 003 $b 0000-0003-3309-6574
 • 003 $a MARZENA CHROST (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Pedagogiczne
 • 008 $a 2020
 • 011 $a 2080-850X
 • 013 $a 10.18290/rped20121-6
 • 014 $a https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/12664
 • 015 $a 67-80
 • 017 $a angielski
 • 019 $a O. Jacek Woroniecki, wybitny teolog, filozof, pedagog był zarówno teoretykiem, jak i praktykiem. Wśród wielu kwestii, które podejmował, ważne miejsce zajmowała problematyka wychowania i pedagogiki. Akcentował znaczenie wychowania w życiu ludzkim, a pedagogikę uznawał za integralną część etyki. Koncepcja wychowania i pedagogiki o. Jacka Woronieckiego odwołuje się do realizmu bytowego i poznawczego, dlatego można uznać, że ujęcie to jest nadal aktualne. W związku z tym, celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w aspekcie teoretycznym wychowania człowieka w perspektywie personalizmu oraz przybliżenie koncepcji pedagogiki realistycznej o. Jacka Woronieckiego. Biorąc pod uwagę złożoność tego zagadnienia, zostały omówione tylko wybrane jego aspekty. W pierwszej kolejności przedstawiono antropologiczne pod-stawy wychowania ze szczególnym omówieniem uniwersalizmu i realizmu pedagogicznego. Następnie ukazano, jak rozumiał i definiował wychowanie o. Jacek Woroniecki, oraz omówiono jego koncepcję rozwoju człowieka – od osobowości do osobistości. Przedstawiono także wybrane działania, które zastosowane w procesie wychowania pomagają człowiekowi w dochodzeniu i osiąganiu doskonałości.
 • 020 $a Fr. Jacek Woroniecki, an outstanding theologian, philosopher and pedagogue, was both a theoretician and practician. Upbringing and pedagogy were among the most important of the numerous issues he analysed. He emphasized the importance of education in human life, and he treated pedagogy as an integral part of ethics. Since Fr. Woroniecki’s concept of education and pedagogy refers to existential and cognitive realism, we may say that such approach is still valid. Therefore, the objective of this publication is showing the theory of educating a person in the perspective of personalism, and outlining the concept of realistic pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki. Taking into account the complexity of this issue, only its selected aspects were discussed. First of all, the author presented the anthropological foundation for education, with special emphasis on universalism and pedagogical realism. Then, the author described how Fr. Jacek Woroniecki understood and defined education, and discussed his concept of the man’s development—from personality to the personalence. Also, the author presented selected actions that may be applied in the process of education to help the person aim at and achieve perfection.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Chrost_Man's.pdf (362 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published