Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa – założenia i podstawy projektu

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa – założenia i podstawy projektu
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0033-2860
 • DOI: 10.5604/01.3001.0013.2977
 • Adres www:: https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=190510
 • Strony od-do:
  • 166-178
  • 1.02
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa zakończyła się powołaniem do życia nowego Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przyjętego decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w grudniu 2018 roku. Nowy kodeks jest wynikiem kilkuletniej współpracy między powołanym do tego celu zespołem, a środowiskiem polskich psychologów. Prace nad projektem obejmowały między innymi solidne ugruntowanie formalne nowego kodeksu w przestrzeni już istniejących, podobnych aktów normatywnych, obowiązujących w Europie i na świecie. Założenia i podstawy projektu zakładały również osadzenie naczelnych wartości proponowanych w kodeksie na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przyjęto trójstopniową, hierarchiczną strukturę aktu, czemu przyświecała idea otwartości nowego kodeksu na możliwe zmiany, dyskusje i kolejne nowelizacje.
  • The amendment to the Polish Code of Ethical and Professional Conduct in Psychology has resulted in the creation of a new Code of Ethics for the Psychologist of the Polish Psychological Society (PTP) adopted by the decision of the General Assembly of PTP Delegates in December 2018. The new code is the result of several years of cooperation between the team established for this purpose only and the environment of Polish psychologists.bWorking on the project included, among others, a formal consolidation of the new code within the space of already existing, similar normative acts in force in the European and international context. The assumptions and foundations of the project also assumed setting the main values proposed in the code on the Universal Declaration of Human Rights. A three-stage, hierarchical structure of the act has been introduced, which was guided by the idea of the openness of the new code to possible changes, discussions and subsequent amendments.
 • Dyscyplina:
  • psychologia
  • psychologia
  • psychologia

MARC

 • 002 $a Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa – założenia i podstawy projektu
 • 003 $b 0000-0002-1841-9542
 • 003 $a Anna Bogatyńska-Kucharska (Autor)
 • 003 $a Katarzyna Sikora (Autor)
 • 003 $a MAŁGORZATA STEĆ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0033-2860
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0013.2977
 • 014 $a https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=190510
 • 015 $a 166-178
 • 016 $a 1.02
 • 017 $a polski
 • 019 $a Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa zakończyła się powołaniem do życia nowego Kodeksu Etycznego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przyjętego decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w grudniu 2018 roku. Nowy kodeks jest wynikiem kilkuletniej współpracy między powołanym do tego celu zespołem, a środowiskiem polskich psychologów. Prace nad projektem obejmowały między innymi solidne ugruntowanie formalne nowego kodeksu w przestrzeni już istniejących, podobnych aktów normatywnych, obowiązujących w Europie i na świecie. Założenia i podstawy projektu zakładały również osadzenie naczelnych wartości proponowanych w kodeksie na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przyjęto trójstopniową, hierarchiczną strukturę aktu, czemu przyświecała idea otwartości nowego kodeksu na możliwe zmiany, dyskusje i kolejne nowelizacje.
 • 020 $a The amendment to the Polish Code of Ethical and Professional Conduct in Psychology has resulted in the creation of a new Code of Ethics for the Psychologist of the Polish Psychological Society (PTP) adopted by the decision of the General Assembly of PTP Delegates in December 2018. The new code is the result of several years of cooperation between the team established for this purpose only and the environment of Polish psychologists.bWorking on the project included, among others, a formal consolidation of the new code within the space of already existing, similar normative acts in force in the European and international context. The assumptions and foundations of the project also assumed setting the main values proposed in the code on the Universal Declaration of Human Rights. A three-stage, hierarchical structure of the act has been introduced, which was guided by the idea of the openness of the new code to possible changes, discussions and subsequent amendments.
 • 966 $a psychologia
 • 966 $a psychologia
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Files

Sikora K., Steć M_Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa....pdf (206 KB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Final published
 • Availability: Published