Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0033-2860
 • DOI: 10.5604/01.3001.0013.2978
 • Adres www:: https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=190512
 • Strony od-do:
  • 179-189
  • 0.53
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W grudniu 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów PTP przyjęło Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także zaakceptowało koncepcję trójstopniowego systemu regulacji etycznych. Propozycja poparta była konsultacjami środowiskowymi oraz eksperckimi. Poziom (stopień) pierwszy stanowi nowo przyjęty Kodeks, przedstawiający ogólne zasady etyczne oraz prawa odbiorców, a także prawa psychologów. Regulacje z tego poziomu odnoszą się do wszystkich przedstawicieli zawodu niezależnie od szczegółowych obszarów realizacji obowiązków zawodowych, ponieważ opierają się na kluczowych dla każdego psychologa wartościach. Obecnie podejmowane są prace nad tworzeniem regulacji etycznych z poziomu (stopnia) drugiego, a więc poszczególnych działań psychologicznych. Poziom (stopień) trzeci stanowić będą szczegółowe standardy pracy psychologów.
  • In December 2018, the General Assembly of PTP Delegates has accepted the new Code of Ethics of the Psychologists of the Polish Psychological Society and accepted the concept of a three-level system of ethical regulation. The proposal was supported by environmental and expert consultations. The first level is the newly adopted Code, presenting general ethical principles and the rights of clients, as well as the rights of psychologists. Regulations from this level relate to all professionals regardless of the specific areas of the professional performance, due to the fact they are all based on key values for each psychologist. Currently, work is underway to create ethical regulations from the second level, and hence individual psychological activities. The third level will include the detailed standards of psychologists’ work.
 • Dyscyplina:
  • psychologia
  • psychologia
  • psychologia

MARC

 • 002 $a Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 003 $b 0000-0002-1841-9542
 • 003 $a Anna Bogatyńska-Kucharska (Autor)
 • 003 $a Katarzyna Sikora (Autor)
 • 003 $a MAŁGORZATA STEĆ (Autor)
 • 003 $a Marcin Szafrański (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0033-2860
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0013.2978
 • 014 $a https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=190512
 • 015 $a 179-189
 • 016 $a 0.53
 • 017 $a polski
 • 019 $a W grudniu 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów PTP przyjęło Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także zaakceptowało koncepcję trójstopniowego systemu regulacji etycznych. Propozycja poparta była konsultacjami środowiskowymi oraz eksperckimi. Poziom (stopień) pierwszy stanowi nowo przyjęty Kodeks, przedstawiający ogólne zasady etyczne oraz prawa odbiorców, a także prawa psychologów. Regulacje z tego poziomu odnoszą się do wszystkich przedstawicieli zawodu niezależnie od szczegółowych obszarów realizacji obowiązków zawodowych, ponieważ opierają się na kluczowych dla każdego psychologa wartościach. Obecnie podejmowane są prace nad tworzeniem regulacji etycznych z poziomu (stopnia) drugiego, a więc poszczególnych działań psychologicznych. Poziom (stopień) trzeci stanowić będą szczegółowe standardy pracy psychologów.
 • 020 $a In December 2018, the General Assembly of PTP Delegates has accepted the new Code of Ethics of the Psychologists of the Polish Psychological Society and accepted the concept of a three-level system of ethical regulation. The proposal was supported by environmental and expert consultations. The first level is the newly adopted Code, presenting general ethical principles and the rights of clients, as well as the rights of psychologists. Regulations from this level relate to all professionals regardless of the specific areas of the professional performance, due to the fact they are all based on key values for each psychologist. Currently, work is underway to create ethical regulations from the second level, and hence individual psychological activities. The third level will include the detailed standards of psychologists’ work.
 • 966 $a psychologia
 • 966 $a psychologia
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Files

Sikora K., Steć M_Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP.pdf (137 KB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Final published
 • Availability: Published