Palliative treatment, still unsolved problem

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Palliative treatment, still unsolved problem
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Wiadomosci Lekarskie
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0043-5147
 • Adres www:: https://wiadlek.pl/6-2019/
 • Strony od-do:
  • 1165-1169
  • 0.7
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • W nowoczesnym podejściu do opieki paliatywnej i hospicyjnej istotną rolę, oprócz leczenia farmakologicznego, odgrywają fizjoterapia i kinezyterapia. Wpływają one na zmniejszenie objawów klinicznych towarzyszących chorobie podstawowej, a także znacząco podnoszą jakość życia pacjentów i ich rodzin. Stają się nieodłącznym elementem leczenia zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i w opiece stacjonarnej i domowej. Dzięki nowoczesnym formom fizjoterapii i kinezyterapii możliwe jest dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i stanu klinicznego pacjenta. Taka indywidualizacja leczenia w fizjoterapii jest głównym celem powyższych metod w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Ze względu na dynamikę zachorowań na choroby nowotworowe w grupie pacjentów w podeszłym wieku istnieje potrzeba szerszej analizy tematu. W pracy przedstawiono dostępne informacje na temat fizjoterapii w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Omówiono problem względnych i bezwzględnych wskazań i przeciwwskazań do fizjoterapii. Analiza powyższego tematu może prowadzić do wniosku, że istnieje konieczność podjęcia dalszych badań nad wpływem zabiegów rehabilitacyjnych na zmniejszenie dolegliwości pacjentów i poprawę jakości ich życia.
  • In a modern approach to palliative and hospice care, apart from pharmacological treatment, physio- and kinesiotherapy also play an important role. It affects the reduction of clinical symptoms, accompanying the basic disease and also significantly increase of the quality of life for palliative patients and their families. It becomes an inseparable element of treatment, both in outpatient care as well as in stationary care and home care. Thanks to modern forms of physio- and kinesiotherapy, it is possible to adapt therapeutic methods to the individual needs and clinical condition of the patient. Such individualization of treatment in physiotherapy is the main goal of the above methods in palliative and hospice treatment. Due to the dynamics onset of cancer in the group of geriatric patients there is a need for a broader analysis of the topic. The work presents available information of physiotherapy in palliative and hospice care. The problem of relative and absolute indications and contraindications for physiotherapy was discussed. Based analysis of the above topic can lead to the conclusion that there is a necessity undertaking further research on the impact of rehabilitation treatments on reducing patients complaints and improvement of patients life quality.
 • Dyscyplina: nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Palliative treatment, still unsolved problem
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Aleksander Sieroń (Autor)
 • 003 $a Aleksandra Kucharska (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Karolina Sieroń (Autor)
 • 003 $a Mariusz Nowakowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Wiadomosci Lekarskie
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0043-5147
 • 014 $a https://wiadlek.pl/6-2019/
 • 015 $a 1165-1169
 • 016 $a 0.7
 • 017 $a angielski
 • 019 $a W nowoczesnym podejściu do opieki paliatywnej i hospicyjnej istotną rolę, oprócz leczenia farmakologicznego, odgrywają fizjoterapia i kinezyterapia. Wpływają one na zmniejszenie objawów klinicznych towarzyszących chorobie podstawowej, a także znacząco podnoszą jakość życia pacjentów i ich rodzin. Stają się nieodłącznym elementem leczenia zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i w opiece stacjonarnej i domowej. Dzięki nowoczesnym formom fizjoterapii i kinezyterapii możliwe jest dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i stanu klinicznego pacjenta. Taka indywidualizacja leczenia w fizjoterapii jest głównym celem powyższych metod w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Ze względu na dynamikę zachorowań na choroby nowotworowe w grupie pacjentów w podeszłym wieku istnieje potrzeba szerszej analizy tematu. W pracy przedstawiono dostępne informacje na temat fizjoterapii w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Omówiono problem względnych i bezwzględnych wskazań i przeciwwskazań do fizjoterapii. Analiza powyższego tematu może prowadzić do wniosku, że istnieje konieczność podjęcia dalszych badań nad wpływem zabiegów rehabilitacyjnych na zmniejszenie dolegliwości pacjentów i poprawę jakości ich życia.
 • 020 $a In a modern approach to palliative and hospice care, apart from pharmacological treatment, physio- and kinesiotherapy also play an important role. It affects the reduction of clinical symptoms, accompanying the basic disease and also significantly increase of the quality of life for palliative patients and their families. It becomes an inseparable element of treatment, both in outpatient care as well as in stationary care and home care. Thanks to modern forms of physio- and kinesiotherapy, it is possible to adapt therapeutic methods to the individual needs and clinical condition of the patient. Such individualization of treatment in physiotherapy is the main goal of the above methods in palliative and hospice treatment. Due to the dynamics onset of cancer in the group of geriatric patients there is a need for a broader analysis of the topic. The work presents available information of physiotherapy in palliative and hospice care. The problem of relative and absolute indications and contraindications for physiotherapy was discussed. Based analysis of the above topic can lead to the conclusion that there is a necessity undertaking further research on the impact of rehabilitation treatments on reducing patients complaints and improvement of patients life quality.
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Kucharska E_Palliative....pdf (99 KB)

 • Licence: CC BY-NC-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published