Pasja pedagogiczna streetworkerów w Polsce jako towarzyszenie dzieciom ulicy = The experience of accompanying street children as a way of developing polish streetworkers’ pedagogical passion

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Pasja pedagogiczna streetworkerów w Polsce jako towarzyszenie dzieciom ulicy = The experience of accompanying street children as a way of developing polish streetworkers’ pedagogical passion
 • Autor/Autorzy: BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1232-8766
 • DOI: 10.21852/sem.2019.2.05
 • Adres www:: https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/429
 • Strony od-do:
  • 61-72
  • 0.9
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Praca w grupach dzieci i młodzieży zdefiniowanych włóczęgowskim stylem życia i utrwaloną egzystencją w przestrzeni miasta prowadzona jest metodą streetworkingu przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych streetworkerów. Nie tylko względnie stałe wartości składające się na etykę pracy, ale interesująca jest również refleksja nad sposobem przeżywania pracy przez jednostki i grupy, który może być pozytywny lub negatywny. Artykuł ma na celu prezentację determinantów satysfakcji z pracy streetworkerów wśród dzieci ulicy w Polsce analizowanych w kategorii pasji pedagogicznej rozumianej jako towarzyszenie. W narracjach badanych streetworkerów jest to pasja dla dobra dzieci ulicy prezentowana w trzech formach: pomoc, obecność w środowisku oraz intencjonalność spotkania.
  • Work among children and teenagers shaped by a vagabond lifestyle and leading a life permanently inscribed in the urban space is carried out by means of streetworking, by well-prepared and trained streetworkers. This type of service may become an interesting subject of reflection, not only due to the relatively fixed values of the work’s ethics, but also to ways, both positive and negative, in which both individual streetworkers and groups of streetworkers experience the undertaken work. The article presents satisfaction determinants associated with work of streetworkers among street children in Poland, being analysed within the category of pedagogical passion understood as accompaniment. This passion, according to what they claim, is directed at the children’s welfare, and it is manifested in three different ways such as: help, presence in the group and, last but not least, intentional character of meetings.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Pasja pedagogiczna streetworkerów w Polsce jako towarzyszenie dzieciom ulicy = The experience of accompanying street children as a way of developing polish streetworkers’ pedagogical passion
 • 003 $b 0000-0002-5422-6756
 • 003 $a BARBARA ADAMCZYK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Seminare. Poszukiwania naukowe
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1232-8766
 • 013 $a 10.21852/sem.2019.2.05
 • 014 $a https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/429
 • 015 $a 61-72
 • 016 $a 0.9
 • 017 $a polski
 • 019 $a Praca w grupach dzieci i młodzieży zdefiniowanych włóczęgowskim stylem życia i utrwaloną egzystencją w przestrzeni miasta prowadzona jest metodą streetworkingu przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych streetworkerów. Nie tylko względnie stałe wartości składające się na etykę pracy, ale interesująca jest również refleksja nad sposobem przeżywania pracy przez jednostki i grupy, który może być pozytywny lub negatywny. Artykuł ma na celu prezentację determinantów satysfakcji z pracy streetworkerów wśród dzieci ulicy w Polsce analizowanych w kategorii pasji pedagogicznej rozumianej jako towarzyszenie. W narracjach badanych streetworkerów jest to pasja dla dobra dzieci ulicy prezentowana w trzech formach: pomoc, obecność w środowisku oraz intencjonalność spotkania.
 • 020 $a Work among children and teenagers shaped by a vagabond lifestyle and leading a life permanently inscribed in the urban space is carried out by means of streetworking, by well-prepared and trained streetworkers. This type of service may become an interesting subject of reflection, not only due to the relatively fixed values of the work’s ethics, but also to ways, both positive and negative, in which both individual streetworkers and groups of streetworkers experience the undertaken work. The article presents satisfaction determinants associated with work of streetworkers among street children in Poland, being analysed within the category of pedagogical passion understood as accompaniment. This passion, according to what they claim, is directed at the children’s welfare, and it is manifested in three different ways such as: help, presence in the group and, last but not least, intentional character of meetings.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Adamczyk B_Pasja pedagogiczna....pdf (141 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published