Uchwała nr 35/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

Collection
Legal acts
Download bibliographic description