Refleksyjność wyzwaniem współczesnego świata = Reflexivity:the Challenge of the Modern World

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Refleksyjność wyzwaniem współczesnego świata = Reflexivity:the Challenge of the Modern World
 • Autor/Autorzy: MARZENA CHROST (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2018.4.003
 • Adres www:: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2018.4.003
 • Strony od-do:
  • 55-66
  • 0.63
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Szybki postęp cywilizacyjny i elektroniczny, rozwój świata wirtualnego, który nastąpił w XXI wieku, zmienił sposób bycia i funkcjonowania człowieka. W sytuacji powiększającej się autonomii osoby w zakresie dostępu do informacji, a także oczekiwań w zakresie samodzielności w kreowaniu własnego rozwoju, zagadnienie refleksyjności nabiera szczególnego znaczenia. Tym bardziej, że dostrzegalne współcześnie deficyty refleksyjności budzą niepokój dotyczący indywidualnego rozwoju osoby. Dlatego przedmiotem teoretycznej analizy będzie zagadnienie refleksyjności w odniesieniu do aksjonormatywnego chaosu, jaki jest obecny w świecie. Zostaną omówione wymiary refleksyjności, następnie przedstawiona będzie koncepcja odnosząca się do refleksyjności i bezrefleksyjności oraz ukazana zostanie refleksyjność jako ważne zadanie rozwojowe.
  • The rapid civilizational progress and development of the virtual world that has taken place in the 21st century has changed the manner of being and functioning of human beings. In a situation of growing autonomy of the person in the field of access to information, as well as expectations in the field of independence in creating their own development, the issue of reflexivity has become particularly important. This is all the more so given the fact that the reflective deficits of today are arousing concern about individual personal development. Therefore, the subject of theoretical analysis will be the issue of reflexivity in relation to the axionormative chaos that is present in the world. The dimensions of reflexivity will be discussed, before the concepts relating to reflexivity and unreflectivity are presented, with reflexivity shown as an important development task.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Refleksyjność wyzwaniem współczesnego świata = Reflexivity:the Challenge of the Modern World
 • 003 $b 0000-0003-3309-6574
 • 003 $a MARZENA CHROST (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2018.4.003
 • 014 $a http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2018.4.003
 • 015 $a 55-66
 • 016 $a 0.63
 • 017 $a polski
 • 019 $a Szybki postęp cywilizacyjny i elektroniczny, rozwój świata wirtualnego, który nastąpił w XXI wieku, zmienił sposób bycia i funkcjonowania człowieka. W sytuacji powiększającej się autonomii osoby w zakresie dostępu do informacji, a także oczekiwań w zakresie samodzielności w kreowaniu własnego rozwoju, zagadnienie refleksyjności nabiera szczególnego znaczenia. Tym bardziej, że dostrzegalne współcześnie deficyty refleksyjności budzą niepokój dotyczący indywidualnego rozwoju osoby. Dlatego przedmiotem teoretycznej analizy będzie zagadnienie refleksyjności w odniesieniu do aksjonormatywnego chaosu, jaki jest obecny w świecie. Zostaną omówione wymiary refleksyjności, następnie przedstawiona będzie koncepcja odnosząca się do refleksyjności i bezrefleksyjności oraz ukazana zostanie refleksyjność jako ważne zadanie rozwojowe.
 • 020 $a The rapid civilizational progress and development of the virtual world that has taken place in the 21st century has changed the manner of being and functioning of human beings. In a situation of growing autonomy of the person in the field of access to information, as well as expectations in the field of independence in creating their own development, the issue of reflexivity has become particularly important. This is all the more so given the fact that the reflective deficits of today are arousing concern about individual personal development. Therefore, the subject of theoretical analysis will be the issue of reflexivity in relation to the axionormative chaos that is present in the world. The dimensions of reflexivity will be discussed, before the concepts relating to reflexivity and unreflectivity are presented, with reflexivity shown as an important development task.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

Chrost_Refleksyjność.pdf (140 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published