Uchwała nr 36/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie: ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 36_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r. W sprawie_ ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu prakty.pdf (195 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published