Uchwała nr 2/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie: uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościelnego) Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 2_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2021 r. W sprawie_ uchwalenia Statutu Instytutu Filozofii (instytutu kościeln.pdf (369 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2_2021_2022 Senatu AIK z dnia 19 października 2021 r..pdf (655 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2_2021_2022 Senatu AIK z dnia 19 października 2021 r..pdf (654 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published