Uchwała nr 3/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2022 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 3_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie_ opinii planu rzeczowo-finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie .pdf (281 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published