Ład utracony : szkice z historii myśli politycznej

Collection
Monographs
Download bibliographic description

Description

 • Title: Ład utracony : szkice z historii myśli politycznej
 • Author:
 • Wydawca: Arcana
 • Year: 2017
 • Miejsce wydania: Kraków
 • URL: http://ksiegarnia.arcana.pl/ksiegarnia/106-wojciech-buchner-lad-utracony-szkice-z-historii-mysli-politycznej.html
 • ISBN: 978-83-65350-21-3
 • Abstract in Polish: Tytuł tego zbioru sugeruje, że mamy dziś do czynienia z mniej lub bardziej koniecznym bądź przypadkowym (tego nigdy wiedzieć nie można) procesem dezintegracji dawnych postaw i przesłanek myślenia politycznego, co samo w sobie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie dręczący nas współcześnie niepokój o przyszłość dziedzictwa grecko-rzymskiego i chrześcijańskiego. Słowo „ład” zawiera czytelne konotacje konserwatywne, bo też autor tej niewielkiej książki nie zamierza ukrywać swoich przekonań, używając naukowego skalpela jako narzędzia wątpliwego zawsze obiektywizmu; jego ostrze bowiem, zwłaszcza w przypadku poruszanych tu kwestii,  tępi się zawsze w wąskiej perspektywie własnego życia. Strukturalną wadą, a może właśnie zaletą historii myśli politycznej jest ów perspektywizm. Historyk idei nie jest wszak historykiem sensu stricto, jakkolwiek musi wypełniać zasadnicze nakazy muzy Klio. Jest tylko jednym z uczestników nieustannych sporów o właściwe rozumienie ludzkich dziejów, które milkną dopiero w perspektywie eschatologicznej.  (fragment Wprowadzenia) Wojciech Buchner formułuje tezy ważne, skłaniające do refleksji, będące nawet niekiedy swoistymi prowokacjami intelektualnymi (…) wzywając choćby do rozpoznania krytycznego tak „legend białych”, jak i „czarnych” jako wymagających szczególnie wnikliwego a rzetelnego namysłu czy śledząc paradoksy „ideologii tolerancji” (…) apeluje o rzetelność, którą wiąże nie tyle z potrzebą stałego nawracania do źródeł i sięgania do wielu opracowań, ile z potrzebą głębokiego namysłu, który byłby wolny od uprzedzeń politycznych.
 • Language: polski
 • Structure:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Ład utracony : szkice z historii myśli politycznej
 • 003 $a WOJCIECH BUCHNER (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-8909-5242
 • 004 $a Monografia naukowa
 • 005 $a 2017
 • 006 $c Arcana
 • 007 $a 978-83-65350-21-3
 • 011 $a http://ksiegarnia.arcana.pl/ksiegarnia/106-wojciech-buchner-lad-utracony-szkice-z-historii-mysli-politycznej.html
 • 016 $a Kraków
 • 017 $a 367
 • 018 $a polski
 • 021 $a Tytuł tego zbioru sugeruje, że mamy dziś do czynienia z mniej lub bardziej koniecznym bądź przypadkowym (tego nigdy wiedzieć nie można) procesem dezintegracji dawnych postaw i przesłanek myślenia politycznego, co samo w sobie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie dręczący nas współcześnie niepokój o przyszłość dziedzictwa grecko-rzymskiego i chrześcijańskiego. Słowo „ład” zawiera czytelne konotacje konserwatywne, bo też autor tej niewielkiej książki nie zamierza ukrywać swoich przekonań, używając naukowego skalpela jako narzędzia wątpliwego zawsze obiektywizmu; jego ostrze bowiem, zwłaszcza w przypadku poruszanych tu kwestii,  tępi się zawsze w wąskiej perspektywie własnego życia. Strukturalną wadą, a może właśnie zaletą historii myśli politycznej jest ów perspektywizm. Historyk idei nie jest wszak historykiem sensu stricto, jakkolwiek musi wypełniać zasadnicze nakazy muzy Klio. Jest tylko jednym z uczestników nieustannych sporów o właściwe rozumienie ludzkich dziejów, które milkną dopiero w perspektywie eschatologicznej.  (fragment Wprowadzenia) Wojciech Buchner formułuje tezy ważne, skłaniające do refleksji, będące nawet niekiedy swoistymi prowokacjami intelektualnymi (…) wzywając choćby do rozpoznania krytycznego tak „legend białych”, jak i „czarnych” jako wymagających szczególnie wnikliwego a rzetelnego namysłu czy śledząc paradoksy „ideologii tolerancji” (…) apeluje o rzetelność, którą wiąże nie tyle z potrzebą stałego nawracania do źródeł i sięgania do wielu opracowań, ile z potrzebą głębokiego namysłu, który byłby wolny od uprzedzeń politycznych.
 • 025 $a Ład utracony : szkice z historii myśli politycznej
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core