Uchwała nr 4/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie: powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie za rok 2021 i 2022

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 4_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2022 r. W sprawie_ powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowe.pdf (195 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published