Uchwała nr 7/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Regulaminu wyboru kandydatów na Dziekana Wydziału w Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydziałowego Kolegium Elektorskiego)

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 7_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ uchwalenia Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rektora Aka.pdf (196 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin wyboru kandydatów na stanowisko Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (444 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin wyboru kandydatów na Dziekana Wydziału w Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydziałowego Kolegium Elektorskiego).pdf (449 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published